bhai hirda ram belongs to which district


Options:

Ans:Mandi,Mandi


More Persons of Himachal Pradesh Related questions:


sanskrit name of chinab river in Hp
Options: vipasha, chandrabhaga, sutudri, purushani

Ans:chandrabhaga,chandrabhaga


First member in Rajya sabha from HP
Options: shri krishan chandra, jaivant ram, shri chiranji lal varma,shr surender nath

Ans:shri chiranji lal varma,shri chiranji lal varma


smallest wild life senctuary in HP
Options: shilli, suketi, sulah, kibbar

Ans:shilli,shilli


mulang valley in which district
Options: chamba, kinnaur, lahul spiti, kullu

Ans:lahul spiti,,lahul spiti,


NH 88 new name is
Options: nh 3 , nh 5, nh 7, nh 103

Ans:NH 103,NH 103


Vadik name of vyas river
Options: arjikia, asikini, purushani, sutudri, kaalindi

Ans:arjikia,arjikia


where is hp lok seva aayog
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:shimla,shimla


in which district is gaggal airport
Options: kullu, kangra, solan, una

Ans:kangra,kangra


winner of first victoriya cross in HP
Options: shri keshav,late jamadar laalaram, sunil sharma, surendernath

Ans:late jamadar laalaram,late jamadar laalaram


where is vaishno devi mandir in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


where is shiv baadi mandir in HP
Options: solan, sirmaur, una, kangra

Ans:una,una


Writer of the wonderland himachal pradesh
Options: akshar singh, shanta kumar, gareeb khan, jagmohan bhalokhara

Ans:jagmohan bhalokhara,jagmohan bhalokhara


Sippi Mela belongs to which district
Options: kangra, shimla, hamirpur, sirmour

Ans:shimla,shimla


Writer of Himalayan Art
Options: J C fenk, A P F Harkort, J huchission, A P F randhava

Ans:J C fenk,J C fenk


Which district has highest education rate in HP
Options:

Ans:hamirpur,hamirpur


where is dr rajendra prasad medical centre
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kangra,kangra


tehsil and sub tehsil
Options: saluni, baroh, fatehpur, indora, jaisinghpur, jaswan, kotla, khundiya, nagrota-bagwa, rakkad, shahpur, multan, haroli, bangana, sadar, jhaduta, toni devi, baldwara, chachyot, lad-bhadol, paddar, thunag, banjar, kaza, kaylong, kalpa, moorang, chinar, pooh, sangla, kumarsen bhalai, holi, sinhuta, d

Ans:,


where is bala sundari mandir
Options: kangra, shimla, hamirpur, sirmour

Ans:sirmaur,sirmaur


height of highest lake in HP
Options: 4204m, 3968m, 4806m, 4800m

Ans:4800 meter,4800 meter


who wrote Sechunala Pathar Lekh
Options: maaru verman, lalit varman, sahil varman, jasata verman

Ans:B,Lalit Verman


where is army public school
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:solan,solan


Machetri
Options:

Ans:Chamba,Chamba


Vadik name of chinab river
Options: arjikia, asikini, purushani, sutudri, kaalindi

Ans:asikini,asikini


Alaayan Duhangan is tributry river of which river and falls in which state
Options: mandi, lahaul, Kullu, shimla

Ans:C,Kullu


Markanda mela belongs to which district
Options: bilaspur, kangra, kullu, mandi

Ans:bilaspur,bilaspur


where is apsra kund
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kangra,kangra


winner of first paramveer chakra in HP
Options: genral v. n sharma, lt, gen, k , s katoch,major somnath sharma, Lt.col, kamaan singh

Ans:major somnath sharma,major somnath sharma


who was last rular of dhami riyasat
Options: rajender singh, surender singh, dalip singh, ajit singh

Ans:dalip singh,dalip singh


Norah Richard belongs to which district
Options:

Ans:Kangra palampur , andreta,Kangra palampur , andreta


District with biggest administrative circle in HP
Options:

Ans:mandi,mandi


largest airport in HP
Options: gaggal, kullu, naggar, dadlaghat

Ans:gaggal,gaggal


who was last rular of jubbal rajya riyasat
Options: anand chand, bhagat chand, miyaan devi chand, kishan chand

Ans:bhagat chand,bhagat chand


NH 22 new name is
Options: nh 3 , nh 5, nh 7, nh 103

Ans:NH 5,NH 5


Writer of himachal parichay
Options: D N majumdar, devraj sharma, rahul sanskrityayan , J huchission

Ans:rahul sanskrityayan,rahul sanskrityayan


jalsu darra
Options: kullu, mandi-kullu, kulu-lahaul, kangra-chamba

Ans:kangra-chamba,kangra-chamba


majathal wild life senctuary is in which district
Options: solan, kullu, lahaul , kinnaur

Ans:solan,solan


where is mohan bekin brairy
Options: kangra, shimla, solan, hamirpur, kullu

Ans:solan,solan


where is CSIR-kandiriya vigyan and anusandhan kendra
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kangra,kangra


kais/ kayas wild life senctuary is in which district
Options: una, sirmour, mandi, kullu

Ans:kullu,kullu


Malana
Options:

Ans:Kullu,Kullu


Narayan chand Prashar
Options:

Ans:Hamirpur,Hamirpur


shrigandu lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


river with most density
Options:

Ans:chinab,chinab


where is national faishion designing institure
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kangra,kangra


NH 70 new name is
Options: nh 3 , nh 5, nh 7, nh 103

Ans:nh 3,nh 3


Where is dhankar math in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahaul spiti,lahaul spiti


who was founder of jubbal rajya riyasat
Options: shivram chand, veer chand, hari chand, karam chand

Ans:karam chand ,karam chand


who was last rular of kutlehar riyasat
Options: brij mohan pal, ajeet pal ,purn pal, kishan pal

Ans:brij mohan pal,brij mohan pal


Chhatru nala is tributery river for which river and in which district it is.
Options: kinnaur, lahaul spiti, mandi, hamirpur

Ans:B,lahaul spiti


where is jila lohgarh
Options: kangra, shimla, bilaspur, sirmaur, kullu

Ans:sirmaur ,sirmaur

www.000webhost.com