Bharmaur Yatra


Options:

Ans:Chamba,Chamba


More Fairs and Festivals Related questions:


first railway line in HP
Options: pathankot-jogender nagar, kalka-shimla, Nangal-una-charudu, bhanupali-bilaspur

Ans:kalka-shimla,kalka-shimla


First adhyaksh HPSSB hamirpur in HP
Options: Shri M R Thakur, V. N Sharma, Shri K C Malhotra , Shri S. R Chaudhari

Ans:Shri K C Malhotra ,Shri K C Malhotra


who founded Handoor Ka killa
Options: Ashok,Kalyan Chand,jagat singh, vijay chand

Ans:B,Kalyan Chand


Holi place belong to which district
Options: kinnaur, Chamba

Ans:B,Chamba


Vavan dwadashi belongs to which district
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:sirmaur,sirmaur


where is shashypur math in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahaul spiti,lahaul spiti


where is tripura sundari mandir in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


kunjam darra
Options: lahaul-spiti, kangra-bharmaur, jogindernagar-kullu,chamba-pangi

Ans:lahaul-spiti,lahaul-spiti


district with highest percentage of schedule cast in HP
Options: kangra, lahul, kinnaur, sirmour

Ans:sirmour,sirmour


jaangi thopan
Options:

Ans:kinnaur,kinnaur


Bhenso ka mela belongs to which district
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:shimla,shimla


tundah wild life senctuary is in which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:chamba,chamba


First underground pan vidhyut pariyojna in HP
Options: sanjay jal vidhut pariyonja, parvati jalvidut pariyojna

Ans:sanjay jal vidhut pariyonja,sanjay jal vidhut pariyonja


Lal Chand Prarthi belongs to which district
Options:

Ans:Kullu,Kullu


writer of kullu lok sahitya
Options: shri paramchand, narayan chand , vinod bhambli, dr, bansi lal

Ans:shri paramchand,shri paramchand


Prem Kumar Dhumal
Options:

Ans:Kangra,Kangra


who made Jagatkhana and Swarghat
Options: vijay chand, heera chand, jai chand, jagat singh

Ans:B,Heera Chand


District with highest number of sub tehsil in HP
Options: bilaspur, kangra, kullu, mandi

Ans:mandi,mandi


who made Sarakhpur Durg
Options: Sevant Sen, rajender prakash, ajbar sen, Sidh Sen

Ans:D,Sidh Sen


where is rudra naag
Options: kangra, chamba,hamirpur, kullu

Ans:kullu,kullu


mulang valley in which district
Options: chamba, kinnaur, lahul spiti, kullu

Ans:lahul spiti,,lahul spiti,


District with lowest schedule tribe in HP
Options: una, sirmour, mandi, kullu

Ans:una,una


Baba Kanshi Ram belongs to which district
Options:

Ans:Kangra,Kangra


Writer of life of raja shamsher prakash of sirmour
Options: O C handa, aanad chand, baal gobind, moor craft

Ans:baal gobind,baal gobind


where is lintan smarak
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:sirmaur,sirmaur


Fool Yatra belongs to which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:chamba,chamba


District with lowest industrial units in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:kinnaur,kinnaur


District with highest production of potatoes in HP
Options: solan, shimla, kangra, mandi

Ans:shimla,shimla


what is capacity of parvati jalvidut pariyojna in HP?
Options: 1025 mw, 2051 mw, 2200 mw, 2203mw,

Ans:2051 mw,2051 mw


balh valley in which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba, mandi

Ans:mandi,mandi


first pan vidhyut pariyonja made by HP Govt
Options: sanjay jal vidhut pariyonja, parvati jalvidut pariyojna,rong tong pariyojna, giri pariyojna

Ans:giri pariyojna,giri pariyojna


highest lake in HP
Options: chandratal, surajtal, gobind sagal, dal

Ans:surajtal lake,surajtal lake


jalsu darra
Options: kullu, mandi-kullu, kulu-lahaul, kangra-chamba

Ans:kangra-chamba,kangra-chamba


Writer of pracheen himachal
Options: D N majumdar, A P F harkot, L P Pandey, Y S parmar

Ans:L P Pandey,L P Pandey


what is populatin of HP
Options: 6864602, 6864206, 6865065, 6864620

Ans:6864602,6864602


Dyot Sidh Mela
Options:

Ans:Hamirpur,Hamirpur


Ladarcha mela belongs to which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahaul spiti,lahaul spiti


Seli
Options:

Ans:Chamba,Chamba


First lok aayukt of HP
Options: Shri M R Thakur, V. N Sharma, shri P S Rana, Shri T V R Tatachari

Ans:Shri T V R Tatachari,Shri T V R Tatachari


Sarhi mela belongs to which district
Options: kangra, Kullu, solan, sirmour

Ans:Solan,Solan


District with largest number of small industrial units in HP
Options: kullu, kangra, solan, una

Ans:kangra,kangra


yu naam so lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahaul spiti,lahaul spiti


where is motilal nehru library
Options: kangra, shimla, solan, hamirpur, kullu

Ans:solan,solan


origin of vyas river in HP
Options: rohtang darra, peer panjal, bada bhangaal, baralacha darra

Ans:rohtang darra,rohtang darra


First chancellor of HP university shimla
Options: Shri M R Thakur, Shri Ramkaran singh, shri P S Rana, Shri Hetram kalia

Ans:Shri Ramkaran singh,Shri Ramkaran singh


writer of kannaur lok sahitya
Options: dr, bansi ram sharma, , dr, parmanand, narayan chand, mahak ali

Ans:dr, bansi ram sharma,dr, bansi ram sharma


constituency with smallest area in HP
Options: shimla, dharam shala, kasauli,gagret

Ans:shimla shahari,shimla shahari


First cemented house in shimla
Options: , HP university, bhoori singh muesium, kenedi house,benquit hall

Ans:kenedi house,kenedi house


Binwa JVP
Options: kangra, kinnaur, lahaul spiti, kullu

Ans:Kangra,Kangra


Ashia's biggest fisheries in HP- machhali paalan kendra
Options: bilaspur, kangra, solan, mandi

Ans:diyoli , bilaspur,diyoli , bilaspur

www.000webhost.com