Bhava pariyojna


Options:

Ans:kinaur,kinaur


More Fairs and Festivals Related questions:


Subedaar Vijay Kumar
Options:

Ans:Hamirpur,Hamirpur


Vavan dwadashi belongs to which district
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:sirmaur,sirmaur


where is lintan smarak
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:sirmaur,sirmaur


Writer of dharti hai balidaan ki
Options: akshar singh, shanta kumar, gareeb khan, M R thakur

Ans:shanta kumar,shanta kumar


longest bridge in HP
Options:

Ans:yamuna bridge in paonta sahib,yamuna bridge in paonta sahib


First lady minister from HP in central cabinet
Options: leela seth, vidhya stocks, sheela kaul,amrit kaur

Ans:amrit kaur,amrit kaur


Dholla Sidhh JVP
Options: kangra, una, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:Hamirpur,Hamirpur


district with highest crime rate in HP
Options: kangra, una, solan, sirmour

Ans:kangra,kangra


who made Rang Mahal
Options: jagat singh, vijay chand, heera chand, jai chand

Ans:B,Vijay chand


kunjam darra
Options: lahaul-spiti, kangra-bharmaur, jogindernagar-kullu,chamba-pangi

Ans:lahaul-spiti,lahaul-spiti


who was founder of jubbal rajya riyasat
Options: shivram chand, veer chand, hari chand, karam chand

Ans:karam chand ,karam chand


where is dhungri mandir in hp
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


Chandra Dhar Sharma Guleri belongs to which district
Options:

Ans:Rajasthan,Rajasthan


ChhatRaadi mela belongs to which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:chamba,chamba


NH 70 new name is
Options: nh 3 , nh 5, nh 7, nh 103

Ans:nh 3,nh 3


Bada Bhangal
Options:

Ans:Kangra,Kangra


District with lowest industrial units in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:kinnaur,kinnaur


what is gender ration of hamirpur in HP?
Options:

Ans:1096,1096


Shortest national highway in HP
Options: NH 506, NH, 307, NH709, NH 907

Ans:NH 907,NH 907


Writer of kamniya kinnaur
Options: R K kaushal, gareeb khan, jagmohan bhalokhara,shanta kumar

Ans:R K kaushal,,R K kaushal,


surajtal lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahul spiti,lahul spiti


writers of over the high passes
Options: m pali, krishna nobel, rahmat khan, kishori lal

Ans:krishna nobel,krishna nobel


Grishmotsav mela belongs to which district
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:shimla,shimla


Writer of himalaya putra kinnaur ki lok gathaye
Options: akshar singh, shanta kumar, gareeb khan, sharab negi

Ans:sharab negi,sharab negi


where is farmer training centre
Options: kangra, mandi, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:mandi,mandi


where is chintpurni mandir in hp
Options: kangra, una, solan, sirmour

Ans:Una,Una


write of history of mandi state
Options: gareeb khan, aanad chand, baal gobind, manmohan singh

Ans:manmohan singh,manmohan singh


District with highest gender ratio in HP?
Options: lahul spiti, kullu, kangra, hamirpur

Ans:hamirpur,hamirpur


First voice chief commissioner of HP
Options: Genral himmat singh, S Chakravati, Shri E P Moon, N C mehta

Ans:Shri E P Moon,Shri E P Moon


Writer of Budhist monestry in Himachal Pradesh
Options: D N majumdar, devraj sharma, O C handa , Miyan goverdhan singh

Ans:O C handa,O C handa


nathpa jhakri
Options:

Ans:kinnaur,kinnaur


Caption Vikram batra
Options:

Ans:Kangra,Kangra


Thakur Ram Lal
Options:

Ans:Shimla,Shimla


parvaanu korik natinonal highway is known as ?
Options: NH 72, NH, 16, NH, 22, NH 20

Ans:NH 22,NH 22


Naina Devi mela
Options:

Ans:Bilaspur,Bilaspur


writer of kullu lok sahitya
Options: shri paramchand, narayan chand , vinod bhambli, dr, bansi lal

Ans:shri paramchand,shri paramchand


who was founder of kahloor riyasat
Options: shivram chand, veer chand chandel, hari chand, datar chand

Ans:veer chand chandel,veer chand chandel


where is vyas gufa
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:bilaspur,bilaspur


Writer of himalayan district of kullu and lahul spiti
Options: D N majumdar, A P F harkot, J huchission, Y S parmar

Ans:A P F harkot,A P F harkot


where is biggest glashior of HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:lahaul spiti,lahaul spiti


first private radio station in hp
Options: vivid bharti, All india radio, shimla radio, 91.9 Big FM

Ans:91.9 Big FM,91.9 Big FM


where is shoolini templte in HP
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:solan,solan


Maahunaag mela belongs to which district
Options: kinnaur , lahul spiti , kullu, mandi

Ans:Mandi,Mandi


district with highest population of schedule cast in HP
Options: kangra, una, solan, sirmour

Ans:kangra,kangra


Winner of first Dr, yashwant singh parmaar price in HP [was given in 1986, in himachali sanskriti]
Options: Shri keshav,miyaan goverdharn singh, sunil sharma, surendernath

Ans:miyaan goverdharn singh,miyaan goverdharn singh


First cemented house in shimla
Options: , HP university, bhoori singh muesium, kenedi house,benquit hall

Ans:kenedi house,kenedi house


duggi jot darra
Options: lahaul-spiti, kangra-bharmaur, bharmaur-lahaul,chamba-pangi

Ans:bharmaur-lahaul,bharmaur-lahaul


District with highest population in HP
Options: kangra, shila, mandi, hamirpur

Ans:kangra,kangra


where is kamru kila
Options: kangra, kinnaur, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kinnaur,kinnaur


WHERE IS lakshna devi mandir
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:chamba,chamba

www.000webhost.com