First lady minister from HP in central cabinet


Options: leela seth, vidhya stocks, sheela kaul,amrit kaur

Ans:amrit kaur,amrit kaur


More First in Himachal Pradesh Related questions:


writer of kannaur lok sahitya
Options: dr, bansi ram sharma, , dr, parmanand, narayan chand, mahak ali

Ans:dr, bansi ram sharma,dr, bansi ram sharma


District with lowest caste rate in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:lahaul spiti,lahaul spiti


Bhunda utsav belongs to which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


rohtang darra
Options: chamba-bhatiyaat, lahul-spiti, kullu-lahaul, chamba-kangra

Ans:kullu-lahaul,kullu-lahaul


who was last rular of kumar sen riyasat
Options: rajender singh, surender singh, vidhyadhar singh, ajit singh

Ans:vidhyadhar singh,vidhyadhar singh


who founded Kangra kila
Options: Susharma, Shersah, bhaktmal, veer sen

Ans:A,Susharma


kareri lake is in which district?
Options: kangra, lahul, kullu, chamba

Ans:kangra,kangra


who was founder of kunihar riyasat
Options: abhoj dev, ajay dev, dhruv dev, padam dev

Ans:abhoj dev,abhoj dev


where is chamunda devi mandir
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:kangra,kangra


Gyan chand tutu belongs to which district
Options:

Ans:Shimla,Shimla


Minjar Mela belongs to which disrict
Options: Celebrated in the memory of Chamba Queen sacrifice

Ans:Chamba,Chamba


who was last rular of ratesh riyasat
Options: shyam singh, shamsher singh, bhoop singh, umed singh

Ans: shamsher singh, shamsher singh


sukhsar lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:mandi,mandi


Pandit Padam Dev belongs to which district
Options:

Ans:Shimla,Shimla


Writer of bilaspur desh ki kahani
Options: akshar singh, shanta kumar, gareeb khan, jagmohan bhalokhara

Ans:akshar singh,akshar singh


saproon valley in which district
Options: solan, kullu, lahaul , kinnaur

Ans:solan,solan


where is madho roy mondir in HP
Options: kinnaur , lahul spiti , kullu, mandi

Ans:mandi,mandi


who was founder of thiyog riyasat
Options: shivram chand, jai chand, hari chand, datar chand

Ans:jai chand,jai chand


andhra is sub river of which river
Options: chinab, yamuna, satluj, ravi

Ans:yamuna,yamuna


Dhungri mela belongs to which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


where is surya mandir
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:shimla,shimla


First shiksha Nideshak of HP
Options: Dr M R thakur, Shri N C Nandi, Shri K L Sethi, Shri K L Mehta

Ans:Shri K L Sethi,Shri K L Sethi


who founded Handoor Ka killa
Options: Ashok,Kalyan Chand,jagat singh, vijay chand

Ans:B,Kalyan Chand


who was founder of kumarsen riyasat
Options: shivram chand, veer chand, hari chand, keerat chand

Ans:keerat chand,keerat chand


writers of trigart
Options: vinod, xxli, dr paramchand, dr bansi ram,

Ans:vinod,vinod


Longest river in HP
Options:

Ans:satluj,satluj


who was last rular of bhagal riyasat
Options: rajender singh, surender singh, dalip singh, ajit singh

Ans:rajender singh,rajender singh


where is bala sundari mandir
Options: kangra, shimla, hamirpur, sirmour

Ans:sirmaur,sirmaur


who was last rular of bhajji riyasat
Options: brij mohan pal, ajeet pal ,purn pal, ram chand singh pal

Ans:ram chand singh pal,ram chand singh pal


Writer of kinnar dash
Options: D N majumdar, devraj sharma, J huchission, rahul sanskrityayan

Ans:rahul sanskrityayan,rahul sanskrityayan


tso murari lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahul spiti,lahul spiti


Chintpurni mela belongs to which district
Options: una, sirmour, mandi, kullu

Ans:una,una


whereis kastoori mrig prajanan kendra
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:shimla,shimla


where is vyas gufa
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:bilaspur,bilaspur


First voice governer of HP
Options: Shri E P Moon, genral himmat singh, S Chakravati, N C mehta

Ans: genral himmat singh, genral himmat singh


Justice Mehar Chand Mahajan belongs to which district
Options:

Ans:Kangra,Kangra


where is apsra kund
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kangra,kangra


population of lahul spiti
Options: 31546,31465,31545,31564

Ans:31564,31564


in which district is gaggal airport
Options: kullu, kangra, solan, una

Ans:kangra,kangra


writer of Himachal Pradesh Histry, culture and economy
Options: D N majumdar, devraj sharma, rahul sanskrityayan , Miyan goverdhan singh

Ans:Miyan goverdhan singh,Miyan goverdhan singh


where is harbal garden
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:hamirpur,hamirpur


Bada Bhangal
Options:

Ans:Kangra,Kangra


kunjam darra
Options: lahaul-spiti, kangra-bharmaur, jogindernagar-kullu,chamba-pangi

Ans:lahaul-spiti,lahaul-spiti


Hp makes what percetage of Indian population?
Options: 0.55%, 0.57% , 0.56%. 0.58%

Ans:0.57%,0.57%


writers of temples of himchal
Options: m pali, krishna nobel, rahmat khan, kishori lal

Ans:kishori lal,kishori lal


District with lowest industrial units in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:kinnaur,kinnaur


First chief justice ladies in HP
Options: leela seth, justice meena bansal, sheela kaul,amrit kaur

Ans:leela seth,leela seth


Which is highest Darra In HP
Options: rohrang, kunjam, parangla, basodan

Ans:parangla,parangla


agriculture university of palampur was establisedh in which year
Options: 1971,1972,1976,1978

Ans:1978,1978


who was last rular of kahloor riyasat
Options: anand chand, bhagat chand, miyaan devi chand, kishan chand

Ans:anand chand,anand chand

www.000webhost.com