Vadik name of raviriver


Options: arjikia, asikini, purushani, sutudri, kaalindi

Ans:purushani,purushani


More Rivers in Himachal Pradesh Related questions:


Vadik name of raviriver
Options: arjikia, asikini, purushani, sutudri, kaalindi

Ans:purushani,purushani


who was founder of nurpur rajya riyasat
Options: basant pal , jhet pal, gobind pal, jas pal

Ans:jhet pal ,jhet pal


Position of HP north pole
Options: 22"30',30"22',12"33',33"12'

Ans:B,30"22'


Nalbaadi mela belongs to which district
Options: bilaspur, kangra, kullu, mandi

Ans:bilaspur,bilaspur


Bhakhra Bandh
Options: una , Bilaspur

Ans:B,Bilaspur


where is trilokinath mandir in hp
Options: kinnaur , lahul spiti , kullu, mandi

Ans:mandi,mandi


sarwalsar lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


where is baba badbhag singh temple
Options: kangra, una, solan, sirmour

Ans:B,una


where is baba rudranand asharam in HP
Options: kangra, hamirpur , mandi, una

Ans:una,una


short cut for Yamuna sub rivers
Options: tauns, pabbar, giri, andhra, jalal, bata

Ans:ta-p gi aa-j bata,tauns, pabbar, giri, andhra, jalal, bata


First heritage city in HP
Options: dharamshala, mandi, kangra,shimla

Ans:mandi,mandi


where is bheemakali mandir in hp
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:shimla,shimla


Chandra Dhar Sharma Guleri belongs to which district
Options:

Ans:Rajasthan,Rajasthan


Biggest jal vidhyut pariyojna in HP
Options: sanjay jal vidhut pariyonja, parvati jalvidut pariyojna,rong tong pariyojna, giri pariyojna

Ans:parvati jalvidut pariyojna,parvati jalvidut pariyojna


Markanda mela belongs to which district
Options: bilaspur, kangra, kullu, mandi

Ans:bilaspur,bilaspur


what is population increase rate of una district in HP?
Options: +16.03%,+16.09%,+16.30%,+16.33%

Ans:+16.30%,+16.30%


jalsu darra
Options: kullu, mandi-kullu, kulu-lahaul, kangra-chamba

Ans:kangra-chamba,kangra-chamba


writer of kannaur lok sahitya
Options: dr, bansi ram sharma, , dr, parmanand, narayan chand, mahak ali

Ans:dr, bansi ram sharma,dr, bansi ram sharma


Dhungri mela belongs to which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


First vidhan sabha secretery on HP
Options: Dr M R thakur, Shri N C Nandi, Shri K L Sethi, Shri K L Mehta

Ans: Shri N C Nandi, Shri N C Nandi


where is kibbar situatted?
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:lahul spiti,lahul spiti


Bera Siyul
Options:

Ans:Chamba,Chamba


rupa valley in which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:kinnaur ,kinnaur


Gasota Mela
Options:

Ans:,


Fool Yatra belongs to which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:chamba,chamba


District headquarter with lowest height in HP
Options: kangra, una, bilaspur, solan

Ans:bilaspur,bilaspur


Writer of life of raja shamsher prakash of sirmour
Options: O C handa, aanad chand, baal gobind, moor craft

Ans:baal gobind,baal gobind


Bakshi Pratap Singh belongs to which district
Options:

Ans:Kangra ,Kangra


chandra kherni darra
Options: kullu, mandi-kullu, kulu-lahaul, kangra-chamba

Ans:kullu,kullu


tehsil and sub tehsil
Options: saluni, baroh, fatehpur, indora, jaisinghpur, jaswan, kotla, khundiya, nagrota-bagwa, rakkad, shahpur, multan, haroli, bangana, sadar, jhaduta, toni devi, baldwara, chachyot, lad-bhadol, paddar, thunag, banjar, kaza, kaylong, kalpa, moorang, chinar, pooh, sangla, kumarsen bhalai, holi, sinhuta, d

Ans:,


radam chitkul wild life senctuary is in which district
Options: kangra, shimla, solan, kinnaur

Ans:kinnaur,kinnaur


height of highest lake in HP
Options: 4204m, 3968m, 4806m, 4800m

Ans:4800 meter,4800 meter


District with lowest urban population in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:lahaul spiti,lahaul spiti


Major General Bhandaari Ram belongs to which district
Options: kangra, shimla, hamirpur, bilaspur

Ans:Bilaspur,Bilaspur


First lady from HP in lok sabha
Options: leela seth, vidhya stocks, sheela kaul,amrit kaur

Ans:amrit kaur,amrit kaur


who founded Kangra kila
Options: Susharma, Shersah, bhaktmal, veer sen

Ans:A,Susharma


First Chief minister of HP
Options: Dr, Y S parmar, raja veerbadhra, prem kumar dhumal, shri gumaan singh

Ans:Dr, Y S parmar,Dr, Y S parmar


Naagini mela blongs to which district
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:kangra,kangra


short cut for byas sub rivers
Options: PARVATI Se BAANGANGA Ne SUKETI main CHAKKI ke liye Gau Dera aur BiHUL Maange

Ans:Paarvati, Senj, Baanganga, nyugal, suketi, chakki, gaj , uahal, dehar, binwa, hurla, luni,


First thal sena dhyaksh, filed marshel from HP
Options: Shri M R Thakur, V. N Sharma, shri P S Rana, Shri S. R Chaudhari

Ans:V. N Sharma,V. N Sharma


who was last rular of datar pur riyasat
Options: miyaan devi chand, dattar chand , poorav chand, veer singh

Ans:miyaan devi chand,miyaan devi chand


who was founder of mandi riyasat
Options: giri ser, baahu sen , veer sen, lakshman sen

Ans:bahu sen ,bahu sen


District with largest number of small industrial units in HP
Options: kullu, kangra, solan, una

Ans:kangra,kangra


District with lowest area
Options:

Ans:hamirpur,hamirpur


Writer of Bilaspur past , present and future
Options: G D Khosla, R K Kaushal, Baal Gobind , Anand Chand

Ans:Anand Chand,Anand Chand


where is hp police training centre
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kangra,kangra


Biggest fruit processing unit in HP
Options: parvanu, subathu, sulah, nalagarh

Ans:parvanu,parvanu


secha tuan wild life senctuary is in which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba, kinnaur

Ans:chamba,chamba


Writer of history of punjab hill state
Options: D N majumdar, devraj sharma, J huchission, ranjor singh

Ans:J huchission,J huchission


First radio station of Himachal
Options: shimla, dharam shala, kasauli, the voice

Ans:shimla,shimla

www.000webhost.com