who founded Tara Garh Killa


Options: Jagat Singh,Kalyan Chand,jagat singh, vijay chand

Ans:A,Jagat Singh


Description: Tara Garh


More Creations Related questions:


Dholla Sidhh JVP
Options: kangra, una, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:Hamirpur,Hamirpur


Hp makes what percetage of Indian population?
Options: 0.55%, 0.57% , 0.56%. 0.58%

Ans:0.57%,0.57%


where is murli manohar mandir in hp
Options: lahul spiti, kullu, kangra, hamirpur

Ans:hamirpur,hamirpur


where is gaaytri templte in HP
Options: sirmaur, suketi, trigart, bahroli

Ans:sirmaur,sirmaur


which is oldest chitrakala school in HP
Options: diyoli, kasauli, bashauli, kangra

Ans:bashauli,bashauli


tehsil and sub tehsil
Options: saluni, baroh, fatehpur, indora, jaisinghpur, jaswan, kotla, khundiya, nagrota-bagwa, rakkad, shahpur, multan, haroli, bangana, sadar, jhaduta, toni devi, baldwara, chachyot, lad-bhadol, paddar, thunag, banjar, kaza, kaylong, kalpa, moorang, chinar, pooh, sangla, kumarsen bhalai, holi, sinhuta, d

Ans:,


Maharaja Sansaar Chand Belongs to which district
Options:

Ans:Kangra,Kangra


jalodi darra
Options: kullu, mandi-kullu, antrik bhay siraj-kullu,, kangra-chamba

Ans:antrik bhay siraj-kullu,,antrik bhay siraj-kullu,


khab pariyona
Options:

Ans:kinnaur,kinnaur


tso murari lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahul spiti,lahul spiti


Rajkumari Amrit Kaur
Options:

Ans:Kapoor Thala,Kapoor Thala


Parvati
Options:

Ans:Kullu,Kullu


Vadik name of satluj river
Options: arjikia, asikini, purushani, sutudri, kaalindi

Ans:sutudri,sutudri


Major General Bhandaari Ram belongs to which district
Options: kangra, shimla, hamirpur, bilaspur

Ans:Bilaspur,Bilaspur


district with highest population of schedule tribe in HP
Options: chamba, kangra, lahul , kannaur

Ans:chamba,chamba


Naagini mela blongs to which district
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:kangra,kangra


highest lake in HP
Options: chandratal, surajtal, gobind sagal, dal

Ans:surajtal lake,surajtal lake


where is agriculture cooperative staff training centre
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:shimla,shimla


Sarhi mela belongs to which district
Options: kangra, Kullu, solan, sirmour

Ans:Solan,Solan


who founded Loh Tikri Pathar Lekh
Options: Ashok, lalit verman, jasata verman,Jasata Verman

Ans:D,Jasata Verman


where is triloki nath mandir in hp
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:mandi and lahul ,mandi and lahul


Piplu mela belongs to which district
Options: kullu, mandi, kangra, solan, una

Ans:una,una


basodan darra
Options: kangra-chamba, lahul-spiti, kinnaur-gadvaal, chamba-bhatiyaat

Ans:chamba-bhatiyaat,chamba-bhatiyaat


kais/ kayas wild life senctuary is in which district
Options: una, sirmour, mandi, kullu

Ans:kullu,kullu


winner of first paramveer chakra in HP
Options: genral v. n sharma, lt, gen, k , s katoch,major somnath sharma, Lt.col, kamaan singh

Ans:major somnath sharma,major somnath sharma


where is tabo mathh in hp
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahul,lahul


writer of sirmour lok sahihtya
Options: dr, bansi ram sharma, , dr, parmanand, narayan chand, mahak ali

Ans:dr, bansi ram sharma,dr, bansi ram sharma


sach darra
Options: chamba-pangi,kangda-chamba, chamba-bharmaur

Ans:chamba-pangi,chamba-pangi


Bhakhra Bandh
Options: una , Bilaspur

Ans:B,Bilaspur


origin of vyas river in HP
Options: rohtang darra, peer panjal, bada bhangaal, baralacha darra

Ans:rohtang darra,rohtang darra


who wrote Sechunala Pathar Lekh
Options: maaru verman, lalit varman, sahil varman, jasata verman

Ans:B,Lalit Verman


Writer of Kinnar lok sahitya
Options: Shri M R Thakur, banshi ram Sharma, shri P S Rana, Shri S. R Chaudhari

Ans:banshi ram Sharma,banshi ram Sharma


where is rorik art gallery
Options: kangra, kullu, mandi, shimla

Ans:kullu,kullu


Ghanvi
Options:

Ans:Shimla,Shimla


Vadhya Surat Ram Prakash belongs to which district
Options:

Ans:Sirmour,Sirmour


District with biggest area in HP
Options: lahul spiti

Ans:lahul spiti - 13835 square kilometer,lahul spiti - 13835 square kilometer


largest airport in HP
Options: gaggal, kullu, naggar, dadlaghat

Ans:gaggal,gaggal


where is vishap cotton school
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:shimla,shimla


who founded Chamba Rangmahal
Options: Ashok,Kalyan Chand,Umed singh, vijay chand

Ans:C,Umed singh


where is hp lok prashasan institute
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:shimla,shimla


where is atal vihari vajpeyi mountaineers institution
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kullu,kullu


who was founder of chamba riyasat
Options:

Ans:maaru varman,maaru varman


Subedaar Vijay Kumar
Options:

Ans:Hamirpur,Hamirpur


Grishmotsav mela belongs to which district
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:shimla,shimla


most dry place in himachal
Options:

Ans:spiti,spiti


where is central research centre
Options: kangra, shimla, solan, hamirpur, kullu

Ans:solan,solan


First vidhan sabha Adhyaksha in HP
Options: S Chakravati, jayvant ram, genral himmat singh, N C mehta

Ans:jayvant ram,jayvant ram


radam chitkul wild life senctuary is in which district
Options: kangra, shimla, solan, kinnaur

Ans:kinnaur,kinnaur


lippa asrang wild life senctuary is in which district
Options: kangra,kinnaur, shimla, solan

Ans:kinnaur,kinnaur


where is mahima library
Options: kangra, sirmaur , bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:sirmaur ,sirmaur

www.000webhost.com